Fakulteta za humanistiko

Simpozij ob 80-letnici zaslužnega prof. dr. Gregorja Kocijana

Ob jubileju zaslužnega prof. dr. Gregorja Kocijana bo v torek, 28. maja 2013, v sejni sobi dvorca Lanthieri v Vipavi, potekal simpozij Med tradicijo in inovacijo.

Program:

10.00-10.15
Otvoritev simpozija

10.15-10.30
Miran Hladnik: Predstavitev jubilejne številke Jezika in slovstva, posvečene Gregorju Kocijanu

10.30-10.50
Megi Rožič: Gregor Kocijan: literarni zgodovinar in profesor

10.50-11.10
Milena Mileva Blažić: Gregor Kocijan in osnovnošolska berila

11.10-11.30
Zoran Božič: Didaktične razsežnosti v učbenikih za književnost Gregorja Kocijana in Stanka Šimenca

12.00-12.20
Alenka Koron: Slovenska kratka vojna proza v periodiki (1919-1929)

12.20-12.40
Jožica Čeh: Pokrajina je besedilo – na primeru Potrčeve proze

12.40-13.00
Katja Mihurko Poniž: Kratka proza Zofke Kveder

13.00-13.20
Miran Hladnik: Skupaj z Gregorjem Kocijanom

13.20-14.00
Diskusija

Vljudno vabljeni!