Fakulteta za humanistiko

Diplomsko delo

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Univerzitetna koda predmeta: 1SI3DD

Letnik: 3

ECTS: 12

Obseg:

  • Samostojno delo: 360 ur