Fakulteta za podiplomski študij

pridr. prof. dr. Zupan Hajna Nadja

Soba: 28-A Dvorec Lanthieri Vipava
Telefon: 05 700 1937
Elektronski naslov: zupan@zrc-sazu.si
Organizacija: Inštitut za raziskovanje krasa, Postojna