Fakulteta za podiplomski študij

prof. dr. Gomboc Andreja

Soba: N-18 Kampus Ajdovščina
Telefon: 05 3653 533
Interni telefon: 533
Elektronski naslov: andreja.gomboc@ung.si
Spletna stran: http://www.ung.si/~agomboc/
Organizacija: Univerza v Novi Gorici