Fakulteta za podiplomski študij

Sodobne smeri v molekularni biologiji in biotehnologiji II

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Glavni cilj predmeta je posredovati znanje, podkrepljeno z zadnjimi ugotovitvami na področju molekularne genetike, molekularne biologije in biotehnologije. Študenti imajo možnost, da komunicirajo z mednarodno ekipo znanstvenikov iz različnih disciplin. Udeležba na dogodkih je pomembna priložnost za znanstveno in kulturno rast študentov. Udeležbo pri teh aktivnostih močno priporočamo, saj omogoča aktivno sodelovanje v znanstveni skupnosti v okviru mednarodnega raziskovalnega centra.

Za izboljšanje kritične presoje študentov so organizirani debatni klubi, kjer podiplomski študenti proučujejo in diskutirajo izbrano znanstveno literaturo. Debatni klubi so razporejeni preko celega leta in jih vodijo znanstveniki z različnih področij.

Študent lahko predlaga odboru za podiplomski študij tudi seznam drugih seminarjev, ki jih želi obiskati.

Študent lahko tudi predlaga predstavitev znanstvenega članka v zvezi z njegovo/njeno raziskovalno temo.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

  • Seminarji iz različnih področji molekularne biologije, molekularne genetike, biomedicine in biotehnologije, ki jih izvajajo vrhunski mednarodno priznani strokovnjaki.
  • Debatni klubi, ki jih načeloma vodijo vodje raziskovalnih skupin. Izbrana literatura je lahko bodisi povezana z enim od seminarjev ali izbrana med zanimivimi nedavno objavljenimi znanstvenimi prispevki.
  • Vključevanje v znanstvene, kulturne in raziskovalne skupnosti.

Predvideni študijski rezultati

Študentje v 2. letniku že globlje razumejo trende v molekularni genetiki, biologiji in biotehnologiji. Študenti še naprej spoznavajo načine interaktivne in kritične znanstvene razprave. Pričakovano je, da bodo študenti kritično sodelovali med seminarji z vprašanji in diskusijo. Študenti lahko tudi sami organizirajo debatni klub in tako okrepijo svoje sposobnosti za diskusijo znanstvene literature s kolegi.

Temeljna literatura in viri

Izbrana literatura povezana z znanstvenimi seminarji in “Journal clubs”

Načini ocenjevanja

Aktivna udeležba na predlaganih aktivnostih. 100%

Reference nosilca

Priznani vabljeni predavatelji in sodelavci s področja molekularna biologija na Univerzi v Novi Gorici in ICGEB.

Nosilec predmeta prof. dr. Mauro Giacca je profesor na Univerzi v Trstu.

Bibliografija:

1. Zecchin A, Pattarini L, Gutierrez MI, Mano M, Mai A, Valente S, Myers MP, Pantano S, Giacca M. Reversible acetylation regulates vascular endothelial growth factor receptor-2 activity. J Mol Cell Biol. 2014 Apr;6(2):116-27.

2. Eulalio A, Mano M, Dal Ferro M, Zentilin L, Sinagra G, Zacchigna S, Giacca M. Functional screening identifies miRNAs inducing cardiac regeneration. Nature. 2012 Dec 20;492(7429):376-81.

3. Lovric J, Mano M, Zentilin L, Eulalio A, Zacchigna S, Giacca M. Terminal differentiation of cardiac and skeletal myocytes induces permissivity to AAV transduction by relieving inhibition imposed by DNA damage response proteins. Mol Ther. 2012 Nov;20(11):2087-97.

4. Maione F, Capano S, Regano D, Zentilin L, Giacca M, Casanovas O, Bussolino F, Serini G, Giraudo E. Semaphorin 3A overcomes cancer hypoxia and metastatic dissemination induced by antiangiogenic treatment in mice. J Clin Invest. 2012 May 1;122(5):1832-48.

5. Giacca M, Baker AH. Heartening results: the CUPID gene therapy trial for heart failure. Mol Ther. 2011 Jul;19(7):1181-2.

Univerzitetna koda predmeta: 8MG006

Letnik: 2

Semester: 1-2

Nosilec predmeta:

ECTS: 10

Obseg:

  • Seminar: 75 ur
  • Samostojno delo: 225 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
• aktivna udeležba na seminarjih • aktivna udeležba na debatnih klubih • predlog seminarskih tem ali dodatnih debatnih klubov • individualno delo, študij literature • sposobnost kritičnega povezovanja in interpretacije novih informacij in znanja.