Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo

Hibridni način poučevanja na Fakulteti za vinogradništvo in vinarstvo

eŠTUDIJ v času koronavirusa

Univerza v Novi Gorici se je zaradi spreminjajočih pogojev študija, ki smo jim priča v zadnjem letu zaradi epidemije koronavirusa Covid-19 odločila, da tudi v 2020/21 omogoči vsem svojim študentom, ki se iz izrednih razlogov ne morejo udeležiti predavanj v živo, aktivno spremljanje in udejstvovanje v predavanjih in seminarskih vajah, ki potekajo v predavalnicah, na daljavo!

Kaj to pomeni v praksi v študijskem letu 2020/21 in še zlasti, kaj pomeni za naše študente vinogradništva in vinarstva?

Predavanja in seminarske vaje bodo potekala v predavalnicah v hibridni obliki – v živo, kar pa bodo lahko študentje spremljali tudi na daljavo (Miteam, Moodle, Zoom) – z uporabo modernih videokonferenčnih sistemov in moderno opremljenih predavalnic, ki omogočajo obojesmerno komunikacijo med študenti na daljavo in profesorji, asistenti in študenti v predavalnici.

Na tak način se bom lahko tudi enostavno in hitro prilagajali morebitnim poostrenim ukrepom – v skrajnem primeru bomo organizirali izvedbo predavanj samo s prenosom v živo.

Laboratorijske vaje, raziskovalno delo, terenske vaje in podobno, kar ni mogoče izvesti na daljavo, bomo prilagajali trenutnemu epidemiološkemu stanju s prilagojeno dinamiko in režimom, skladno z veljavnimi ukrepi (zmanjšanje skupin prisotnih v laboratoriju, izvajanje preko daljšega časovnega obdobja) in ob zagotavljanju zaščitnih ukrepov (distanca, zaščitne maske). Vsi študenti bodo informirani pravočasno vnaprej, da so bodo lahko teh obveznih vsebin udeležili.

Študij Vinogradništva in vinarstva na 1. in 2. stopnji JE praktične narave in zato bodo morali vsi študentje zagotoviti prisotnost na lokaciji študija takrat, ko bodo praktične vsebine lahko organizirane.

Situacijo skrbno spremljamo in vas bomo tekoče obveščali o vseh morebitnih spremembah.