Fakulteta za znanosti o okolju

Evropsko združenje univerz

Univerza v Novi Gorici kot prva slovenska univerza pristopila k pobudi Evropskega združenja univerz (EUA) "European Universities for an Open World"

Univerza v Novi Gorici se je kot prva visokošolska institucija v Sloveniji pridružila pobudi “Evropske univerze za odprt svet” (angl. European Universities for an Open World), Evropskega združenja univerz. Namen pobuda je širše predstaviti pripravljenost visokošolskih institucij in organizacij s področja visokega šolstva, da nudijo pomoč študentom ter akademskemu in strokovnemu univerzitetnemu osebju s statusom begunca. Na interaktivnem zemljevidu na spletni strani http://refugeeswelcomemap.eua.be/Editor/Visualizer/Index/34 so označene vse visokošolske institucije, ki so vključene v pobudo. Zemljevid bo prispeval k večji prepoznavnosti pobud posameznih institucij na področju nudenja pomoči beguncem, tako v širši javnosti kot tudi pri ključnih odločevalcih. Obenem bo zemljenid služil kot platforma za izmenjavo podatkov o primerih dobrih praks, možnostih sodelovanja, štipendiranja in podobno. Združenje evropskih univerz s pobudo želi institucije spodbuditi k medsebojnem sodelovanju in medsebojni pomoči na področju reševanja begunske krize.
Povezava do spletne strani pobude: http://eua.be/activities-services/eua-campaigns/european-universities-for-an-open-world