Fakulteta za znanosti o okolju

Zagovori diplomskih in magistrskih del

V četrtek, 21.11.2019, bo v predavalnici P-1.5 Univerze v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri, Glavni trg 8, Vipava, potekal javni zagovor magistrskega dela:

Kandidatka: Teja Melinc

Naslov teme: Uporaba naravnih sledil za določanje značilnosti kraških izvirov na obrobju Planinskega polja (JZ Slovenija)

Mentorica: prof. dr. Metka Petrič
Člani komisije na zagovoru: prof. dr. Tanja Pipan (predsednica), prof. dr. Sonja Lojen (članica), prof. dr. Metka Petrič (mentorica)

Pričetek zagovora: 14.00


V petek, 29.11.2019, bo v predavalnici P-1.5 Univerze v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri, Glavni trg 8, Vipava, potekal javni zagovor magistrskega dela:

Kandidat: Urban Česnik

Naslov teme: Prisotnost biokontrolne aktivnosti pri kvasovkah, osamljenih iz vinogradniškega okolja

Mentorica: doc. dr. Lorena Butinar
Člani komisije na zagovoru: prof. dr. Tanja Pipan (predsednica), doc. dr. Martina Bergant Marušič (članica), doc. dr. Lorena Butinar (mentorica)

Pričetek zagovora: 11.30