Poslovno-tehniška fakulteta

Pogovor s tisočim diplomantom Tinetom Orlom

Pogovor s Tinetom Orlom, tisočim diplomantom Univerze v Novi Gorici

1. Na slavnostni podelitvi diplom prejšnji teden je rektor Univerze v Novi Gorici povedal, da je študij na tej univerzi zaključilo že 1017 študentov, vi pa ste bili omenjeni kot diplomant, ki je zapisan pri številki 1000. Kakšni so ob tem vaši občutki? Kako je bilo študirati na Univerzi v Novi Gorici?

Tine Orel: Občutki ob nepričakovani naznanitvi, da sem postal tisoči študent in s tem zaokrožil neko celoto, so bili odlični. Vesel sem, da se na naši univerzi število študentov povečuje ter da se naša univerza razvija, saj mislim, da moramo zadržati mlade na tem območju in jim ponuditi kvalitetno izobrazbo.

2. Diplomirali ste na programu Gospodarski inženiring prve stopnje na Poslovno-tehniški fakulteti. Nam lahko poveste, kje ste izvedeli za ta program in kaj vas je prepričalo, da ste se odločili zanj?

Tine Orel: Za program sem izvedel od znancev ter kasneje na informativnem dnevu. Za program sem se odločil na podlagi več dejavnikov. Prvi je bil seveda ta, da z študijem v Novi Gorici ne bi izgubil stika s podjtjem, v katerem si želim nadaljevati kariero. Po pregledu programa, ki ga ponuja fakulteta, sem ugotovil bistveno prednost in to je obvezno praktično usposabljanje v tretjem letniku, saj menim, da je uporaba pridobljenega znanja v praksi ključnega pomena. Kasneje sem ugotovil, da na fakulteti delujejo profesorji z veliko praktičnega znanja ter lastnih izkušenj na področju podjetništva. To je bistvena prednost, saj kot je že Prešeren zapisal: ˝Le čevlje sodi naj kopitar˝.

3. Ko sedaj gledate nazaj, ali so se vaša pričakovanja uresničila? Ali bi študij na tem programu priporočali tudi drugim? Kaj vidite kot njegove prednosti in za koga se vam zdi primeren?

Tine Orel: Na fakuleto sem prišel z veliko pričakovanji in prav gotovo je fakulteta presegla moja pričakovanja. Vsekakor bi priporočal študij vsem, ki si želijo uspeti na lastni poti in pridobiti praktičo znanje in izkušnje, katere igrajo bistveno vlogo, ko vstopate na trg dela. Bistvena prednost je tudi ta, da je profesor dostopen za vsakega študenta kadar koli.

4. Nam morda lahko iz časa študija navedete kakšen še posebej zanimiv dogodek, ki vam bo ostal v trajnem spominu?

Tine Orel: Prav posebnega dogodka, ki mi je ostal v spominu, ne bi bilo treba posebej izpostavljati, ker mi je ostalo celotno obdobje študija v posebnem spominu. Odnos s profesorji ter ostalimi uslužbenci na univerzi je unikaten in se ga na drugje ne najde. Vsekakor je vzdušje na fakulteti odlično, zato smo na njej preživljali tudi čas izven obveznosti.

5. Takoj po tretjem letniku ste se brez vmesnega absolventskega leta vpisali na magistrski študij Gospodarskega inženiringa na Poslovno-tehniški fakulteti. Kaj vas je vodilo pri tej odločitvi? Koliko je v letniku vaših prejšnjih sošolcev iz iste generacije in kakšni so vtisi o študiju na drugi stopnji po prvih tednih predavanj?

Tine Orel: Brez pomisleka sem vpisal magisterij na podlagi preteklih izkušenj in pridobljenega znanja. Magistrski študij bazira bolj na samostojnem delu, kar se mi zdi pomembno, saj se učimo skozi celotno življenje in moramo znanje pridobiti sami in ga znati uporabiti. S prejšnjimi sošolci, ki še niso zagovarjali diplomskih nalog, ostajamo prijatelji izven fakultete. Z ostalimi, ki so se odločili nadaljevati študij, pa sodelujemo odlično naprej.

Pripravila: Tanja Urbančič
Nova Gorica, 1. november 2014