Poslovno-tehniška fakulteta

prof. dr. Zavrtanik Marko

Soba: 28-A Dvorec Lanthieri Vipava
Telefon: 05 6205 830
Interni telefon: 830
Elektronski naslov: marko.zavrtanik@ung.si, marko.zavrtanik@ijs.si
Spletna stran: http://www-f9.ijs.si/~zavrtani/
Organizacija: Institut Jožef Stefan
Spletna stran organizacije: http://www.ung.si/
Govorilne ure: ponedeljek 12.00 - 13.00