Poslovno-tehniška fakulteta

Študij

Javna veljava

Na Poslovno-tehniški fakulteti izvajamo javno veljavna študijska programa Gospodarski inženiring I. stopnje in Gospodarski inženiring II. stopnje. Oba študijska programa sta akreditirana pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

Financiranje izvajanja programov

Redni študij je na obeh programih Poslovno-tehniške fakultete brezplačen za vse državljane Republike Slovenije in držav članic EU. Oba programa sta vpisana v razvid Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, kar študentom omogoča vse socialne pravice, ki izvirajo iz njihovega statusa.

Študijski programi

Gospodarski inženiring I. stopnja

Študijsko področje: proizvodne tehnologije, poslovne in upravne vede
Ime listine: diploma
Strokovni naslov: diplomirani gospodarski inženir/diplomirana gospodarska inženirka

Opis programa in predmetnik

Gospodarski inženiring II. stopnja

Študijsko področje: proizvodne tehnologije, poslovne in upravne vede
Ime listine: magistrska diploma
Strokovni naslov: magister gospodarski inženir/magistrica gospodarska inženirka

Opis programa in predmetnik

Informacije za študente

Kontakti

Tajništvo fakultete
Predavatelji na PTF
Podporne službe

Spremembe študijskih programov Spremembe študijskih programov

Univerzitetna knjižnica

Publikacije, revije, elektronski viri, bibliografij, raziskovalne, dipomske, magistrske in doktorske naloge …
Beri naprej

Diplomska in magistrska dela

Pravila in navodila za izdelavo dela in seznam tem:
Diplomska in magistrska dela

Zagovori diplomskih in magistrskih del

Opravljena diplomska in magistrska dela

Repozitorij Univerze v Novi Gorici

Urniki

Urniki predavanj
Akademski koledar

Komisija za študijske zadeve

Datumi za dostavo prošenj za Komisijo za študijske zadeve, da bodo obravnavane na naslednji seji Senata PTF

Datum
5.2.2019 (torek)
3.4.2019 (sreda)
29.5.2019 (sreda)
14.8.2019 (sreda)
8.10.2019 (torek)

Poslovnik komisije za študijske zadeve

Prošnja za priznanje kompetenc ECTS

Prošnja za priznanje praktičnega usposabljanja

Pravila

Pravila fakultete
Pravila študija na UNG

Življenje v Novi Gorici

Nastanitev, prehrana, delo, zdravstveno varstvo, rekreacija in preživljanje prostega časa med študijem.
Beri naprej