Poslovno-tehniška fakulteta

Študij

Študijski programi

Študij bo na vseh študijskih programih organiziran hibridno, omogočeno bo sodelovanje v študijskem procesu na daljavo. Vsa predavanja bo možno spremljati tudi online.

Gospodarski inženiring I. stopnja

Študijsko področje: proizvodne tehnologije, poslovne in upravne vede
Ime listine: diploma
Strokovni naslov: diplomirani gospodarski inženir/diplomirana gospodarska inženirka

Opis programa in predmetnik

Gospodarski inženiring II. stopnja

Študijsko področje: proizvodne tehnologije, poslovne in upravne vede
Ime listine: magistrska diploma
Strokovni naslov: magister gospodarski inženir/magistrica gospodarska inženirka

Opis programa in predmetnik

Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja II.stopnja - NOVO

Študijsko področje: informacijske tehnologije, poslovne vede, izobraževalne vede
Ime listine: magistrska diploma
Strokovni naslov: magister odprtega izobraževanja/magistrica odprtega izobraževanja

Opis programa in predmetnik

Predstavitev programa

Informacije za študente

Kontakti

Tajništvo fakultete
Predavatelji na PTF
Podporne službe

Spremembe študijskih programov

Spremembe študijskih programov

Univerzitetna knjižnica

Publikacije, revije, elektronski viri, bibliografij, raziskovalne, dipomske, magistrske in doktorske naloge …
Beri naprej

Diplomska in magistrska dela

Pravila in navodila za izdelavo dela in seznam tem:
Diplomska in magistrska dela

Zagovori diplomskih in magistrskih del

Praktično usposabljanje

Učni načrt, opis in program praktičnega usposabljanja, obrazci in vzorci:

Praktično usposabljanje
Program praktičnega usposabljanja (obrazec)
Dodatek k programu praktičnega usposabljanja (obrazec)
Vmesna predstavitev (obrazec)
Zaključno poročilo (obrazec)

Opravljena diplomska in magistrska dela

Repozitorij Univerze v Novi Gorici

Urniki

Urniki predavanj
Akademski koledar

Komisija za študijske zadeve

Datumi za dostavo prošenj za Komisijo za študijske zadeve, da bodo obravnavane na naslednji seji Senata PTF

Datum
3.2.2021 (sreda)
31.3.2021 (sreda)
2.6.2021 (sreda)
25.8.2021 (sreda)
13.10.2021 (sreda)
1.12.2021 (sreda)

Poslovnik komisije za študijske zadeve

Prošnja za priznanje kompetenc ECTS

Prošnja za priznanje praktičnega usposabljanja

Pravila

Pravila fakultete
Pravila študija na UNG

Življenje v Novi Gorici

Nastanitev, prehrana, delo, zdravstveno varstvo, rekreacija in preživljanje prostega časa med študijem.
Beri naprej