Poslovno-tehniška fakulteta

Tuji študentje

Tuji študentje, ki se želijo vpisati na študijske programe* v okviru naše univerze, morajo že pred vpisom pridobiti eno izmed spodaj navedenih mednarodno priznanih dokazil o znanju angleškega jezika.

• Cambridge First Certificate In English (FCE, ocena A)
• Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)
• Cambridge Proficiency in English (CPE)
IELTS certificate (skupna ocena: 7.0);
TOEFL (opravljanje izpita v standardni obliki; skupno števil točk: 600)
TOEFL (opravljanje izpita v e-obliki; skupno število točk: 110)
• International Baccalaureate (Angleški jezik B na višji ravni: ocena 5; ali Angleški jezik B na osnovni ravni: ocena 7)
• European Baccalaureate (dosežek 70% pri angleškem jeziku)

Najnižja splošna zahtevana raven znanja angleškega jezika je B2 (v skladu s SEJO).

*Študenti, ki se želijo vpisati na Visoko šolo za umetnost Univerze v Novi Gorici, morajo svoje znanje angleškega jezika dokazati na sprejemnem izpitu v okviru šole.