Univerza v Novi Gorici se bo predstavila na sejmu izobraževanja in poklicev

18. januar 2016

Obiščite nas na našem razstavnem prostoru na letošnjem največjem sejmu izobraževanja in poklicev, na Informativi ’16.

Prireditev bo potekala 22. in 23. januarja 2016 od 9. do 18. ure na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Ponujala bo pregled izobraževalnih programov, ki so na voljo v Sloveniji in v tujini.

Univerza v Novi Gorici se bo predstavila s študijskimi programi prve, druge in tretje stopnje. Predstavile se bodo Fakulteta za znanosti o okolju, Poslovno-tehniška fakulteta, Fakulteta za naravoslovje, Fakulteta za humanistiko, Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo, Visoka šola za umetnost in Fakulteta za podiplomski študij. Vsi, ki še izbirate svoj študij, ste lepo vabljeni na naš razstavni prostor, kjer vam bomo posredovali vse potrebne informacije o študiju na Univerzi v Novi Gorici. Izkušnje boste lahko izmenjali tudi z našimi študenti ali se s predstavniki kariernega centra pogovorili o možnostih zaposlitve.

Na našem predstavitvenem prostoru vam bomo študenti in zaposleni predstavili študijske programe, način študija in njegove posebnosti, možnosti bivanja, študentske izmenjave, prilagojene oblike študija za študente športnike ter vse ostale s študijem povezane dejavnosti. Predstavitev bomo popestrili s poskusi in utrinki iz praktičnega dela. Študenti Okolja vam bodo prikazali poskuse za dokazovanje onesnaževal v okolju in nekatere organizme, ki služijo kot pokazatelji stanja vodnih teles, študenti Gospodarskega inženiringa ter Fizike in astrofizike pa zanimiv izdelek naših študentov – legorobot, ki sestavlja rubikovo kocko. Študenti Vinogradništva in vinarstva vas bodo popeljali v svet prijetnih vonjav in vas povabili k izzivu v preizkušanju vaših senzoričnih sposobnosti, medtem ko vas bodo študenti Digitalnih umetnosti in praks pripravili delavnico animacije in nagradno igro “naj foto všeček”.

V duhu obogatitve študijskega področja fizike z vsebinami iz astrofizike in torej naših prenovljenih programov Fizika in astrofizika prve in druge stopnje vas bomo preko predavanja prof. dr. Andreje Gomboc “Vesoljske pošasti − o črnih luknjah in izbruhih sevanja gama” popeljali daleč v vesolje. Predavanje bo potekalo v petek 22. januarja ob 14.15 uri v Mali predavalnici.

Na letošnji Informativi bo Karierni center Univerze v Novi Gorici predstavil svoje storitve, ki jih že tekom študija nudi za bodoče in aktualne študente ter diplomante, prvič na skupni stojnici vseh kariernih centrov. Predstavili vam bomo kje in na katerih delovnih mestih se zaposljujejo naši diplomanti. Karierni center UNG – vaša pomoč pri iskanju znanja za lažje zaposlovanje!

Pričakujemo vas na razstavnem prostoru v kupoli A, na desni strani, tik ob glavnem vhodu.

Vabljeni na Informativo 2016!

Uradna spletna stran prireditve: INFORMATIVA ’16 “

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si