Zaposlitev zunanji

Podoktorski sodelavec ali docent na področju biokompozitnih materialov s protimikrobnimi aktivnostmi (m/ž)
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podokrorskega sodelavca ali docenta na področju biokompozitnih materialov s protimikrobnimi aktivnostmi. Rok za prijavo: do 7. 10. 2020
Zaposlitev zunanji
17. 9. 2020
Podoktorski sodelavec ali docent s področja biotehnologije, molekularne in celične biologije in protimikrobne aktivnosti (m/ž)
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca ali docenta s področja biotehnologije, molekularne in celične biologije in protimikrobne aktivnosti. Rok za prijavo: 7. 10. 2020
Zaposlitev zunanji
17. 9. 2020
Znanstveni sodelavec s področja spodbujanja razvoja in uporabe ultra hitrih svetlobnih virov (m/ž)
Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto znanstvenega sodelavca s področja spodbujanja razvoja in uporabe ultra hitrih svetlobnih virov. Rok za priojavo: 28. 9. 2020
Zaposlitev zunanji
7. 9. 2020
Docent s področja kulturne zgodovine(m/ž)
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto docenta s področja kulturne zgodovine. Rok za prijavo: 14. 8. 2020
Zaposlitev zunanji
23. 7. 2020
Asistent z doktoratom ali docent s področja uporabne matematike (m/ž)
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja uporabne matematike. Rok za prijavo: 31. 8. 2020
Zaposlitev zunanji
23. 7. 2020
Koordinator mobilnosti (m/ž)
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto koordinatorja mobilnosti. Rok za prijavo: 20. 8. 2020
Zaposlitev zunanji
16. 7. 2020
Asistent z doktoratom ali docent s področja elektrotehnike (m/ž)
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja elektrotehnike. Rok za prijavo: 31. 8. 2020
Zaposlitev zunanji
15. 7. 2020
Zunanji strokovni svetovalec na področju pedagogike (m/ž)
Univerza v Novi Gorici ponuja sodelovanje zunanjemu strokovnemu svetovalcu na področju pedagogike. Rok za prijavo: 17. 8. 2020
Zaposlitev zunanji
14. 7. 2020
Asistent s področja teoretičnega in eksperimentalnega formalnega jezikoslovja, s poudarkom na skladnji in procesiranju stavkov (m/ž)
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta s področja teoretičnega in eksperimentalnega formalnega jezikoslovja, s poudarkom na skladnji in procesiranju stavkov. Rok za prijavo: 15. 7. 2020
Zaposlitev zunanji
1. 7. 2020
Samostojni strokovni sodelavec s področja odprtega izobraževanja (m/ž)
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto samostojnega strokovnega sodelavca s področja odprtega izobraževanja. Rok za prijavo: 17. 8. 2020
Zaposlitev zunanji
1. 7. 2020
Asistent z doktoratom ali docent s področja računalništva (m/ž)
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja računalništva. Rok za prijavo: 17. 8. 2020
Zaposlitev zunanji
1. 7. 2020
Asistent z doktoratom ali docent s področja odprtega izobraževanja (m/ž)
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja odprtega izobraževanja. Rok za prijavo: 17. 8. 2020
Zaposlitev zunanji
1. 7. 2020
Računovodja (m/ž)
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto računovodje. Rok za prijavo: 21. 7. 2020.
Zaposlitev zunanji
22. 6. 2020
Podoktorski sodelavec na področju biokemije, biotehnologije in mikrobiologije (m/ž)
Univerza v Novi Gorici objavlja razpis za zaposlitev podoktorskega sodelavca na področju biokemije, biotehnologije in mikrobiologije. Rok za prijavo: 8. 7. 2020
Zaposlitev zunanji
17. 6. 2020
Asistent - mladi raziskovalec s področja teoretične biofizike (m/ž)
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta - mladega raziskovalca s področja teoretične biofizike. Rok za prijavo: 31. 7. 2020
Zaposlitev zunanji
10. 6. 2020
Asistent - mladi raziskovalec s področja teoretičnega in eksperimentalnega jezikoslovja (m/ž)
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta - mladega raziskovalca s področja teoretičnega in eksperimentalnega formalnega jezikoslovja. Rok za prijavo: 31. 7. 2020
Zaposlitev zunanji
10. 6. 2020
Asistent - mladi raziskovalec s področja gozdne biologije, ekologije in tehnologije (m/ž)
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta - mladega raziskovalca s področja gozdne biologije, ekologije in tehnologije. Rok za prijavo: 31. 8. 2020
Zaposlitev zunanji
10. 6. 2020
Podoktorski sodelavec na področju eksperimentalne fizike dvodimenzionalnih heterostruktur (m/ž)
Univerza v Novi Gorici objavlja razpis za zaposlitev na delovnem mestu podoktorski sodelavec na področju eksperimentalne fizike dvodimenzionalnih heterostruktur. Rok za prijavo do 10. 8. 2020
Zaposlitev zunanji
9. 6. 2020
Podoktorski sodelavec na področju kemije materialov (m/ž)
Univerza v Novi Gorici objavlja razpis za zaposlitev na delovnem mestu podoktorskih sodelavcev na področju kemije materialov. Rok za prijavo: 7. 6. 2020
Zaposlitev zunanji
18. 5. 2020
Asistent s področja mikrobiologije (m/ž)
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta s področja mikrobiologije. Rok za prijavo: do 15. 6. 2020
Zaposlitev zunanji
18. 5. 2020